Kalendar aktivnosti

Otvoren poziv za učešće u edukacijama o proizvodnji jagodastog voća (12.11.-15.11.)

Lokacija:

Bihać, Prijedor, Banja Luka, Bugojno

Projekat USAID/Sweden FARMA II u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Savezom proizvođača jagodičastog voća u BiH i lokalnim partnerima najavio je organizaciju predavanja i radionica na temu diverzifikacija proizvodnje jagodastog voća, sa fokusom na savremenu proizvodnju visokožbunaste borovnice.

„Predavanje će se održati u četiri termina: Bihać - Privredna komora USK - 12.11. u 12 sati, Prijedor – PREDA – 13.11. u 11 sati, Banja Luka – Privredna komora RS – 14.11. u 10 sati i Bugojno – Centar za organsku proizvodnju voća i povrća – 15.11. u 10 sati. Događaji su otvoreni za javnost”, napominju iz USAID/Sweden FARMA II.

„Predavač je ekspert Aleksandar Leposavić. Pored dr. Leposavića, u uvodnom dijelu, u saradnji sa Savezom proizvođača jagodičastog voća u BiH, biće urađene i kraće prezentacije o stanju proizvodnje, problemima, preporukama i perspektivama trenutne proizvodnje jagodastog voća u regiji koje će predstaviti lokalni savjetodavci“, dodaju iz USAID/Sweden FARMA II.

„Nakon predavanja planirane su i radionice/edukacija na terenu u nekom od obližnjih zasada američke, visokožbunaste borovnice. Ovaj događaj je prilika da se svi učesnici uključeni u proizvodnju, otkup, i plasman borovnice, ali i ostalog jagodastog voća upoznaju sa svim aktuelnostima i trendovima u savremenoj proizvodnji borovnice. Rezultati ostvareni u proizvodnji i plasmanu jagodastog voća u proteklim godinama, kao i sve većim zahtjevima i mogućnostima u proizvodnji i izvozu borovnice kada je BiH u pitanju, dovoljno govore o važnosti i uspješnosti ovih kultura“, zaključuju iz USAID/Sweden FARMA II.


Partneri: PREDA, Privredna komora USK, Privredna komora RS, Centar zar organsku proizvodnju voća i povrća