Kalendar aktivnosti

Okrugli sto: "Distribucija svježe maline na domaćem tržištu" (Banja Luka)

Lokacija:

Banja Luka

Projekat USAID/Sweden FARMA II, Privredna Komora Republike Srpske i Savez proizvođača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini organizuju okrugli sto na temu:

DISTRIBUCIJA SVJEŽE MALINE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU

Petak, 30. juna 2017. godine, u terminu od 11:00 do 13:00 sati
Privredna Komora RS (Аure Daničića 1, Banja Luka)

Analize USAID/Sweden FARMA II projekta pokazale su da se potrošnja malina po glavi stanovnika u BiH kreće oko 1 kg godišnje, dok podaci o vanjskoj trgovini govore da po glavi stanovnika godišnje uvezemo 53 kg voća. S obzirom na tekuće probleme sa formiranjem otkupne cijene i izvozom maline, na ovom skupu će biti više riječi o mogućnostima i izazovima za plasman maline na domaćem tržištu. Učešće treba potvrditi najkasnije do četvrtka, 29.06.2017. godine do 12:00 sati putem e-mail adrese info@farmabih.ba, faksa 033/295-319 ili na telefon 033/295-320.


Partneri: Privredna Komora Republike Srpske, Savez proizvođača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini

Okrugli sto: "Distribucija svježe maline na domaćem tržištu" (Sarajevo)

Lokacija:

Sarajevo

Projekat USAID/Sweden FARMA II, Privredna / Gospodarska Komora Federacije Bosne i Hercegovine i Savez proizvođača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini organizuju okrugli sto na temu:

DISTRIBUCIJA SVJEŽE MALINE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU

Srijeda, 28. juna 2017. godine, u terminu od 11:00 do 13:00 sati
Privredna / Gospodarska Komora FBiH (B. Аurđeva 10, Sarajevo)

Analize USAID/Sweden FARMA II projekta pokazale su da se potrošnja malina po glavi stanovnika u BiH kreće oko 1 kg godišnje, dok podaci o vanjskoj trgovini govore da po glavi stanovnika godišnje uvezemo 53 kg voća. S obzirom na tekuće probleme sa formiranjem otkupne cijene i izvozom maline, na ovom skupu će biti više riječi o mogućnostima i izazovima za plasman maline na domaćem tržištu. Učešće treba potvrditi najkasnije do utorka, 27.06.2017. godine do 12:00 sati putem e-mail adrese info@farmabih.ba, faksa 033/295-319 ili na telefon 033/295-320.


Partneri: Privredna / Gospodarska Komora Federacije Bosne i Hercegovine, Savez proizvođača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini

Radionica na temu: „Izgradnja nove generacije poljoprivredno-prehrambenih preduzeća – promoviranje inovacija i start-up-a“

Lokacija:

Sarajevo

USAID/Sweden FARMA II projekt u saradnji sa Vojvođanskim IKT klasterom organizuje radionicu na temu „Izgradnja nove generacije poljoprivredno-prehrambenih preduzeća – promoviranje inovacija i start-up-a“ koja će se održati 20. juna sa početkom u 10:00 časova u Centru za biljne genetičke resurse i obrazovnom centru Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, Butmir/Ilidža (adresa: Butmirska cesta bb).


Partneri: Vojvođanski IKT klaster

Okrugli sto na temu: "Osiguranje u poljoprivredi"

Lokacija:

Banja Luka

Projekat USAID/Sweden FARMA II i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske - Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata u okviru projekta Razvoja poslovanja na selu, organizuju Okrugli sto na temu Elementarne nepogode i osiguranje u poljoprivredi (sektor voće i povrće), koji će se održati u četvrtak, 15. juna 2017. godine u vremenu  od 11.00 – 14.00 časova u prostorijama Privredne Komore, Velika Sala (ul. Djure Daničića 1/2) u Banja Luci.


Partneri: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Privredna komora RS

Radionica o javnom zagovaranju u sektoru pčelarstva

Lokacija:

Bihać

U Bihaću je 13-14. juna planirana radionica o javnom zagovaranju za organizacije iz sektora pčelarstva.


Partneri: USAID CSSP, ARD

Radionica o javnom zagovaranju u sektoru povrća

Lokacija:

Brčko

U Brčko Distriktu je 6-7. juna planirana radionica o javnom zagovaranju za organizacije iz sektora povrća.


Partneri: USAID CSSP, ARD