Kalendar aktivnosti

Kongres "Budućnost maline"

Lokacija:

Ilidža, Sarajevo

Partneri: Privredna komora FBiH

Sektor voća i povrća - perspektive i stanje u sektoru

Lokacija:

Vanjskotrgovinska komora BiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo

Predstavljanje podataka o vanjskoj trgovini za sektor voća i povrća. 


Partneri: Vanjskotrgovinska komora BiH

Posjeta mljekarama u Sloveniji

Lokacija:

Slovenija

Studijska posjeta proizvođača mlijeka iz sjevernoistočne BiH mljekarama u Sloveniji. 


Partneri:

Trening/Godišnji sastanak fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora Republike Srpske

Lokacija:

Bijeljina

Pored planiranih stručnih obuka (fito-sanitarni izazovi u Evropi, uvozno-izvozne procedure, regionalne organizacije za zaštitu bilja i njihova uloga) u okviru internog radnog sastanka će se razmatrati rad fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora u toku 2017. godine i plan rada za 2018. godinu, zajednička procjena rizika i plan uzorkovanja za 2018. godinu i niz drugih aktuelnih tema koje imaju za cilj usaglašavanje i ujednačavanje rada svih inspektora u sektoru poljoprivredne inspekcije.


Partneri: Inspektorat Republike Srpske

VII Balkan Cheese Festival

Lokacija:

Beograd

Tradicionalno učešće bh. proizvođači autohtonih sireva na ovom festivalu. 


Partneri:

Info sesija RFP za certifikaciju

Lokacija:

USAID/Sweden FARMA II, Fra Andjela Zvizdovica 1, toranj B/18

Info sesija za domaće neprofitne, profitne i nevladine organizacije, obrazovne institucije ili pružaoce poslovnih razvojnih usluga, koje namjeravaju podnijeti projektne prijedloge za implementaciju standarda za sigurnost i kvalitet hrane.


Partneri:

Konferencija o mljekarstvu

Lokacija:

Vanjskotrgovinska komora BiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo

Partneri: Vanjskotrgovinska komora BiH