BESPLATNA REGISTRACIJA SAVJETODAVACA NA AgMENTOR PLATFORMI

USAID/Sweden FARMA II projekt poziva sve savjetodavce / savjetnike u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, sektoru agrobiznisa, kao i ruralnog razvoja, da se uključe u rad AgMENTOR platforme, tako što će popuniti svoj profesionalni profil putem anketnog obrasca.

Upitnik koji možete naći na linku https://goo.gl/HkjgDm služi za prikupljanje informacija potrebnih za kompletiranje profila savjetodavaca / savjetnika* i analizu njihovih potreba za edukacijom.

AgMENTOR platforma ima za cilj povezivanje savjetodavaca u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i razmjenu znanja i ideja, a bit će usmjerena na prozvođače, prerađivače i druge aktere u posmatranom lancu vrijednosti, sa ciljem da dopuni i pomogne rad savjetodavaca na terenu i poboljša njihovu efikasnost.

Profili će putem AgMENTOR platfome biti na raspolaganju razvojnim projektima, donatorskim agencijama, kolegama savjetodavcima i privatnom sektoru (kompanijama, zadrugama i udruženjima, individualnim poljoprivrednim proizvođačima). Podaci će biti predstavljeni tabelarno i na karti savjetodavaca / savjetnika.

Ocjena potreba koristit će se za planiranje treninga trenera, studijskih putovanja i drugih vidova podrške razvoju usluga savjetovanja u sektoru poljoprivrede u BiH. Istraživanje sprovodi USAID/Sweden FARMA II projekat.

Popunjavanje ovog upitnika traje oko 10 minuta. Za eventualna pitanja molimo vas obratite nam se putem email adrese info@farmabih.ba

* Pod pojmom savjetodavac mislimo na pružatelje savjetodavnih usluga u poljoprivredi, agrobiznisu i ruralnom razvoju