Budućnost leži u uvezivanju poljoprivredno-prehrambenih savjetodavaca u cijeloj BiH

U Sarajevu je u organizaciji Švicarskog Caritasa i USAID/Sweden FARMA II projekta organizirana šesta Konferencija savjetodavaca u poljoprivredno-prehrambenom sektoru sa ciljem okupljanja na jednom mjestu svih savjetodavaca / savjetnika na polju poljoprivrede, agrobiznisa, ali i ruralnog razvoja iz Bosne i Hercegovine.

Tokom prethodnih godina, projekti, većinom donatorski, su pružali široki raspon podrške ovom sektoru, sa ciljem razvoja savjetovanja u poljoprivredi i agrobiznisu. Uprkos ovoj širokoj podršci, BiH i dalje nema učinkovit, integriran i održiv sistem pružanja savjetodavnih usluga u ovom sektoru.

Namjera je da se kroz ovu inicijativu uspostave jače veze između poljoprivrednih istraživanja, savjetodavnih usluga, kao i rada obrazovnih institucija, sa svakodnevnih potrebama poljoprivrednika na terenu i preduzeća koja se teško nose sa konkurencijom na tržištu svježih i prerađenih proizvoda, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Tokom konferencija, a kao dio tih napora, predstavljena je AgMENTOR platforma (u fazi razvoja), u okviru USAID/Sweden FARMA II projekta, čiji je cilj povezivanje savjetodavaca u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i razmjena znanja i ideja. Platforma će biti usmjerena na prozvođače, prerađivače i druge aktere u uključenim lancima vrijednosti, sa ciljem da dopuni i pomogne rad i poboljša efikasnost savjetodavaca na terenu.

Uspostava platforme, odnosno aktivne mreže bh. poljoprivredno-prehrambenih profesionalnih savjetodavaca, omogućit će promociju i poticanje razmjene praktičnih informacija, znanja i iskustva, ali i promoviranje novih ideja i praksi u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Uspostavljena mreža suradnje će proširiti opseg profesionalnih usluga za poljoprivredno-prehrambeni sektor u svim fazama lanaca vrijednosti.

Zabrinjavajuće su procjene da u BiH jedan savjetnik u prosjeku opslužuje oko 900 poljoprivrednih proizvođača. Potreba promjena, daljnje profesionalne edukacije i ulaganja u mlade stručnjake su neki od zaključaka održane Konferencije savjetodavaca u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.