FBiH: Počinje program obuke i certifikacije poljoprivrednih savjetodavaca

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kreće u aktivnost organizacije obuke fizičkih lica koja se planiraju baviti poljoprivrednom savjetodavnom djelatnošću u skladu sa Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama.

U narednih nekoliko sedmica planirani su informativni sastanci u cilju da se zainteresovani detaljnije upoznaju sa programom teoretske i praktične obuke za certifikaciju. Na ovim skupovima će učestvovati i osoblje USAID/Sweden FARMA II projekta, koje će predstaviti planirane programe podrške za savjetodavce iz privatnog sektora.

Informativni sastanak za sarajevski Kanton je planiran u četvrtak, 12. 04. 2018. godine, sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Ministarstva privrede KS, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1.

Slični sastanci su planirani i u svim ostalim kantonima tokom aprila i početkom maja, a dodatne detalje o ovoj aktivnosti možete saznati u obavijesti na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gdje je postavljen i Vodič za pohađanje obuke i polaganje stručnog ispita za dobijanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca, kao i Prijavni obrazac.