Obezbjeđivanje vode za hranu: Poziv za inovacije vrijedan 7,5 miliona dolara

Takmičenje pod nazivom "Obezbjeđivanje vode za hranu" (Securing Water for Food - skraćeno SWFF) traži inovacije kojim će se poboljšati sigurnost vode i hrane, ravnopravnost polova i smanjiti siromaštvo. Aplikanti mogu dobiti podršku u iznosu do 2 miliona dolara, u sredstvima i drugim vidovima podrške. Ovo je globalni fond i USAID/Sweden FARMA II ohrabruje organizacije iz Bosne i Hercegovine da pošalju svoje prijave!

Šta je SWFF (Securing Water for Food)?
Kao fond lansiran 2013. godine sa sjedištem u Vašingtonu, SWFF nastoji finansirati inovacije koje će pomoći poljoprivrednim proizvođačima u zemljama u razvoju da proizvedu više hrane koristeći manje vode, da poboljšaju skladištenje vode, te da poboljšaju upotrebu slane vode i slanih zemljišta u proizvodnji hrane. U prethodna tri kruga SWFF-a, program je uložio 34 miliona dolara i pri tome uštedio preko 250 miliona litara vode i proizveo gotovo 3.000 tona hrane u zemljama u razvoju. Fond je sada otvoren za nove aplikacije, a raspoloživi budžet za ovaj poziv je 7,5 miliona dolara. 
 
Podršku ovom fondu osigurali su: Švedska, putem Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida), Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Holandije (MFA-NL) i vlada Južne Afrike. Ideja fonda je da podrži inovativne ideje i nove tehnologije za bolje iskorištenje vode, poboljšanje sigurnosti hrane i promociju održivog razvoja. 
 
Prijavite se!
Imate li ideju koja će sačuvati vodu? Platforma za apliciranje otvorena je do 10. oktobra 2016. godine u 17:00 putem ovog linka (samo na engleskom jeziku), gdje ćete ujedno naći i dodatne informacije o samom procesu apliciranja.
 
SWFF je otvoren za kvalitetne aplikacije, pogotovo od strane biznisa koje posjeduju ili kojim upravljaju žene, te od poduzetnika iz zemalja u razvoju. Podrška je moguća u iznosima od 100.000 do 2 miliona dolara, u sredstvima i drugim vidovima podrške kako bi se inovacije stavile u širu upotrebu. Ovaj globalni poziv za aplikacije želi podržati moderna rješenja, napredne tehnologije i poslovne modele, te traži inovacije od kojih će koristi imati siromašni i žene, te kroz koje će se ojačati uloge, vještine i kapaciteti žena.  
 
Želite znati više?
Da biste saznali više o četvrtom krugu poziva za SWFF sredstva, posjetite securingwaterforfood.org/apply i pratite nalog @SecuringWater na Twitter-u. Pitanja i odgovori sa webinar-a održanog 31. avgusta 2016. godine mogu se preuzeti ovdje. Snimak webinara dostupan je ovdje.

Kroz prva tri poziva, SWFF je odabrao 30 inovacija između gotovo 1000 aplikacija koje su dostavili univerziteti, novoosnovane kompanije i NVO iz 93 zemlje iz cijelog svijeta. Inovacije su uključivale uvođenje usjeva za slana okruženja, leteće senzore za otkrivanje vode, organsku zaštitu za sjeme koja ujedno brani od suše i stresa izazvanog vrućinom, i slično.  Neki primjeri inovacija koje su podržane od strane SWFF fonda mogu se pogledati ovdje (stranica je na samo engleskom jeziku).