Poziv za iskazivanje interesa za posjetu EuroTier 2016 sajmu u Hanoveru

USAID/Sweden FARMA II i Vanjskotrgovinska komora BiH podržaće odlazak kompanija iz sektora peradarstva u posjetu vodećem svjetskom sajmu za animalnu proizvodnju EuroTier, koji će se održati 15.-18.11.2016. godine u Hanoveru, Njemačka

Više informacija postavljeno je u rubrici poziv za izražavanje interesa.