Sporazum o saradnji pčelara i proizvođača jagodičastog voća

Nedavno održani Dani meda u Mostaru, pored dodjele nagrada za najkvalitetniji med u 2017. godini, poslužili su i kao prilika za proširivanje saradnje pčelara sa drugim granama poljoprivrede, konkretno sa proizvođačima jagodičastog voća.

Naučne studije pokazuju da pčele mogu pokupiti i do 20 različitih vrsta pesticida prilikom prolaska kroz jedan nasad, stvarajući takozvani „koktel efekt“, koji rezultira oboljenjem čitavih kolonija, a u najtežim slučajevima i njihovim izumiranjem.

Sporazum o saradnji, koji su potpisali Udruženje proizvođača jagodičastog voća BiH i Udruženje pčelara FBiH osigurava zajednički rad ova dva udruženja na promociji sigurne proizvodnje, i zdravih proizvoda.

Saradnja se ogleda u sprovođenju niza aktivnosti u vidu razmjene informacija o stanju pčelarstva i jagodičastog voća, provođenju edukacija, informacija o podizanju novih zasada i širenju pčelinjeg fonda, tehničkoj pomoći pčelarima i proizvođačima jagodičastog voća, ali i zajedničko nastupanje na sajmovima i tržištima trećih zemalja.

„Mi moramo imatu tu svijest da smo svi dio istog sistema, proizvodnog. Da je svima u interesu da proizvodimo zdravo, održivo, da imamo sigurne nasade i sigurne kolonije pčela,“ izjavila je Jasminka Hadžiabdić, predsjednica Udruženja proizvođača jagodičastog voća u BiH, dodavši da se „ovim osigurava ne samo siguran proizvod, nego i dublje razumijevanje naših proizvođača o proizvodnom ciklusu. Ovaj Sporazum također sprječava i upotrebu nedozvoljenih sredstava za zaprašivanje.“

Saradnja je naročito značajna na polju razmjene informacija o zaprašivanju nasada, a pčelari će, od sada, moći dobiti podatke o izvršenom ili planiranom zaprašivanju od lokalnih pčelarskih udruženja. Iako postoji odredba zakona po kojoj se sva zaprasivanja moraju najaviti najmanje 48 sati unaprijed, ovaj Sporazum precizira sistem obavještavanja i svodi ga na lokalni nivo, tamo gdje je njegova primjena i najpotrebnija.