Svečani početak Škole za poduzetnike u poljoprivrednoj proizvodnji

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, uz oko 60 učesnika, započela je Škola za poduzetnike u poljoprivrednoj proizvodnji, namijenjena nezaposlenim osobama sa područja Kantona Sarajevo.

Navedenu školu realizuju Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, Federalni zavod za zapošljavanje i USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede FARMA II.

Govoreći o ideji ove Škole, predsjednik Komore, doc.dr.sc. Bruno Bojić, pojasnio je da je riječ o projektu koji bi trebalo i da utiče na usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama privrede BiH. On je izrazio nadu da će polaznici steći nova iskustva, te dobiti materijalnu i finansijsku podršku, kako bi se organizovali na pravi način. Govoreći o poljoprivredi, predsjednik Bojić je naglasio da BiH ima kvalitetne proizvode koji su sve zastupljeniji na inostranom tržištu.

Obraćajući se prisutnima, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar rekla je da je glavna uloga Zavoda da bude otvoren za sve situacije koje idu u pravcu “skidanja” sa biroa i zapošljavanja lica,  što je prepoznato u ovom projektu. Kada je riječ o poljoprivredi, prema riječima Lončareve, BiH ima puno neiskorištenog potencijala za koji su neophodna ulaganja kako bi se postigao željeni razvoj ruralnog područja.

Meriha Manojlović, vršilac dužnosti direktora USAID/Sweden FARMA projekta, istakla je da je ovo lijepa aktivnost usmjerena na edukaciju i zapošljavanje ljudi u ruralnim područjima, te da će planirane edukacije sigurno doprinijeti povećanju uspješnosti novoosnovanih obrta u poljoprivrednoj proizvodnji. „Drago nam je da budemo dio ovog programa i pružimo pomoć poljoprivrednicima koji su se uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje odlučili pokrenuti vlastitu proizvodnju i time obezbijediti posao za sebe i svoju porodicu. USAID/Sweden FARMA II će pružiti tehničku pomoć kako bi se povećala uspješnost ovog programa i obezbijedilo održivo zapošljavanje u poljoprivredi.” Zahvalila se partnerima za saradnju i najavila mogućnost realizacije sličnih projekata i na drugim lokacijama.

Podsjećamo, školom su predviđena predavanja iz oblasti finansija i računovodstva, pripreme poslovnog plana, komunikacijskih vještina i vještina prodaje, te razumijevanja pravnih zahtjeva u funkcionisanju malih biznisa. Pored navedenog, u saradnji sa USAID/Sweden FARMA II projektom osigurane su i specijalističke obuke iz poljoprivrede za proizvođače jagodičastog voća, povrća u zaštićenom prostoru, mlijeka, tova junadi, uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja i pčelarstva. Nakon teoretskog dijela škole koji će trajati dva mjeseca, planirana je i realizacija dodatnih praktičnih obuka iz navedenih sektora.