U Banja Luci održana pripremna sesija za B2B (poslovne) susrete

Cilj sesije bio je pripremiti poslovne subjekte iz poljoprivredno-prehrambenog sektora za nastup na B2B poslovnim susretima sa potencijalnim poslovnim partnerima.

U okviru aktivnosti AgMENTOR podrške u Banja Luci je danas organizovana pripremna sesija za kompanije koje će učestvovati na B2B (business-to-business; poslovnim) susretima. Sesija je održana u prostorijama Privredne komore Republike Srpske.

Učesnicima je predstavljena metodologija pripreme za B2B susrete, te tehnike i vještine potrebne za kontakte sa potencijalnim klijentima. U radu na individualnoj osnovi obavljeno je popunjavanje profila privrednih subjekata, s ciljem budućeg povezivanja sa mogućim poslovnim partnerima.

Dogovoreni su i daljnji koraci u organizaciji B2B susreta. Pripremnoj sesiji prisustvovalo je 16 predstavnika agrobiznisa (firmi, zadruga, gazdinstava).