U TRAVNIKU ODRŽANA DRUGA AGMENTOR BIZNIS KLINIKA

U Travniku je 19. decembra 2017. godine, održana druga AgMENTOR biznis klinika, za kompanije i grupe poljoprivrednih proizvođača i/ili preduzetnika iz općina/gradova regije Centralne BiH. Cilj ove biznis klinike bio je omogućiti proizvođačima i prerađivačima iz poljoprivrednog sektora savjetovanje iz oblasti marketinga i prodaje, uvođenja standarda, te dobrih higijenskih praksi za proizvodnju mliječnih proizvoda na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima.

Na drugoj, od ukupno četiri planirane biznis klinike, prisustvovalo je 34 predstavnika agrobiznisa (firmi, zadruga, gazdinstava), koji su kroz direktne upite savjetnicima iz navedenih oblasti mogli dobiti konkretne odgovore, ali i prijedloge za buduće uspješno poslovanje.

Klinika je bila koncipirana iz dva dijela. Na prvom, plenarnom dijelu, eksperti iz navedenih oblasti su imali priliku da prisutnim agrobiznisima predstave sebe i oblast svoje ekspertize, te da prođu kroz teme od zajedničkog interesa.

U drugom dijelu klinike eksperti su dobili odvojene lokacije za direktno savjetovanje sa manjim grupama agrobiznisa ili „jedan-na-jedan“ savjetovanje. Grupe su formirane na osnovu interesa samih učesnika za specifična područja ekspertize. Za subjekte koji su aplicirali za dodatna savjetovanja, i koji ispunjavaju određene uvjete, organizirat će se dodatna savjetovanja iz navedenih oblasti ekspertize, kao dio Biznis klinike.

Biznis klinika je jedna u nizu aktivnosti USAID/Sweden FARMA II Projekta koje se realizuju s ciljem poboljšanja tržišnih mogućnosti i veza za  proizvođače i prerađivače iz poljoprivredno-prehrambene industrije. Implementatori ove aktivnosti su Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija i Udruženje građana "NEŠTO VIŠE".