USAID/Sweden FARMA II: Novih 1,4 miliona KM grant sredstava za 31 organizaciju

U realizaciju podržanih projekata ukupno će biti investirano preko 3,5 miliona KM.

USAID/Sweden FARMA II će osigurati podršku u iznosu od 1,4 miliona KM bespovratnih sredstava za 31 aplikanta po osnovu dva javna poziva objavljena krajem prošle godine. Radi se o javnom pozivu za podršku ekonomskom osnaživanju žena u sektoru ljekovitog bilja (RFA 004) i javnom pozivu za poboljšanje konkurentnosti u sektoru voća i povrća (RFA 005). Na ova dva javna poziva ukupno je apliciralo 109 organizacija.

Spisak podržanih organizacija možete pronaći ovdje.

U toku je obrada aplikacija za javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava u sektorima pčelarstva i peradarstva. Više detalja o statusu aplikacija za ove pozive možete pronaći u priloženom tabelarnom prikazu.