Veliki interes za bespovratna sredstva namijenjena pčelarstvu i peradarskom sektoru

U aprilu 2017. godine USAID/Sweden FARMA II projekat je objavio dva poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, što je rezultiralo sa 140 pristiglih prijava iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Pčelarske organizacije iz svih krajeva zemlje su iskazale veliki interes za javni poziv za dodjelu grantova koji je objavio USAID/Sweden FARMA II projekat (RFA-006-2017: Poboljšanje konkurentnosti u sektoru pčelarstva u BiH). U toku mjeseca maja održano je šest informativnih sesija (u Tuzli, Banja Luci, Bihaću, Sarajevu, Trebinju i Mostaru), nakon kojih je dostavljeno 58 prijava u zadanom roku (05. juni). Od toga sedamnaest prijava nije ispunilo kriterije, tako da je preostala 41 prijava ušla u proces ocjenjivanja.

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava RFA 007 – Poboljšanje konkurentnosti u sektoru peradarstva je objavljen 21. aprila, a zatvoren 29. maja. Nakon informativnih sesija održanih u maju (Srbac, Tešanj, Gračanica i Visoko) pristigle su 82 prijave. Od ovog broja, 22 prijave nisu zadovoljile osnovne zahtjeve objavljenog javnog poziva i zbog toga neće biti razmatrane. Preostalih 60 aplikacija će biti ocijenjene u narednim mjesecima.

Očekuje se da proces odobrenja i odbijanja pristiglih prijava bude završen do kraja septembra. USAID/Sweden FARMA II će redovno obavještavati aplikante o fazama procesa ocjenjivanja (putem web stranice projekta i/ili direktno).