Aktivnosti

Projekat Sweden/USAID FARMA II je petogodišnji projekat razvoja poljoprivrede i poljoprivrednog poduzetništva, vrijedan 18 miliona USD, koji se temelji na ostvarenjima iz prethodnih aktivnosti USAID-a i Vlade Švedske.

Komponenta 1: Jačanje organizacija poljoprivrednih proizvođača u BiH

Aktivnosti Komponente 1 usmjerene su ka jačanju sposobnosti organizacija poljoprivrednih proizvođača u BiH da unaprijede kvalitet svojih proizvoda, povećaju svoju produktivnost, certificiraju svoje proizvode na međunarodnom planu, te povećaju svoju konkurentnost kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

Aktivnosti iz ove komponente protežu se kroz četiri podsektora:

 • Mljekarstvo
 • Peradarstvo
 • Voće i povrće
 • Ljekovito i aromatično bilje i med

Komponenta 2: Jačanje regulatornog okruženja u BiH

Komponenta 2 Projekta Sweden/USAID FARMA II usmjerena je ka unaprjeđenju poticajnog okruženja za poljoprivredu i poljoprivredno poduzetništvo u BiH, sa posebnim naglaskom na jačanju infrastrukture kvaliteta prehrambenih proizvoda u zemlji. Pored toga, Projekat Sweden/USAID FARMA II će staviti poseban naglasak na pružanje pomoći domaćim pružateljima usluga poslovnog razvoja (BDSP) u cilju povećanja njihovih sposobnosti i ostvarivanja održivosti unutar svakog od navedenih podsektora tokom Projekta.

Nadalje, Sweden/USAID FARMA II će raditi sa odabranim BDSP-ima na koracima koje proizvođačke organizacije moraju ispoštovati ukoliko žele ostvariti pristup strukturalnim fondovima EU. Projekat će raditi sa poljoprivrednim udruženjima, organizacijama proizvođača i općinama na jačanju njihovih kapaciteta u oblasti razumijevanja ključnih principa i zahtjeva za finansiranja od strane EU, te će im osigurati alate za jasno iskazivanje potrebe za reformama prema nadležnim strukturama.

Ključne aktivnosti su:

 • Nadogradnja kapaciteta infrastrukture kvalitata hrane
 • Aktivnosti pružatelja usluga poslovnog razvoja (BDSP)
 • Jačanje kapaciteta u vezi sa principima i zahtjevima koji se odnose na sredstva EU

Međusektorske aktivnosti

Međusektorske aktivnosti uključuju:

 • Rodna ravnopravnost i osnaživanje
 • Uključenost mladih u poljoprivredu
 • Pristup finansijama i proizvodima osiguranja
 • Okoliš i klimatske promjene
 • Koordinacija donatora i projekata
 • Lokalna svojina i održivost
 • Radikalna transparentnost

Praćenje i evaluacija

Projektni tim Sweden/USAID FARMA II izradio je sveobuhvatni plan praćenja i evaluacije koji obuhvata sve projektne aktivnosti koje će biti provedene kako bi se ciljevi USAID-a i Vlade Švedske povezali sa rezultatima aktivnosti projekta. U okviru Plana praćenja i evaluacije, za svaki rezultat aktivnosti projekta Sweden/USAID FARMA II definisani su pokazatelji koji će projektu služiti za sveobuhvatno izvještavanje donatora o ostvarenjima postignutim u odnosu na svaki pojedinačni projektni cilj. Pokazatelji su definisani tako da omoguće projektnom timu i USAID/Vladi švedske da zabilježe i objave glavne rezultate i učinke projektnih aktivnosti, te prate napredak implementacije tokom trajanja projekta.