Tip biznisa: Proizvođač/prerađivač

Sektor: Mljekarstvo

Opis

Ljubav prema poslu i profesionalni pristup svakoj fazi proizvodnje ključ su kvaliteta mliječnih poslastica, farme Kozara Sirevi. Lokalna tradicija proizvodnje njeguje se kroz recepturu, a uz popularizaciju ovih sireva jačaju se i turistički potencijali kao i razvoj sela i malih proizvođača od kojih se otkupljuje mliječna sirovina.

Prodavnice/lokacije

Marketi Fortuna, Kuća Lijevča i Potkozarja (Gradiška)