Statični

U Bosni i Hercegovini je predviđeno provođenje sljedećih aktivnosti: Projekat Sweden/USAID FARMA II će se oslanjati na prethodno pruženu pomoć i proširiti uticaj Projekta kroz pristup kojim se ističe podrška komercijalnim organizacijama proizvođača u kombinaciji sa pružanjem pomoći u cilju ostvarivanja brzih zakonodavnih i regulatornih promjena.