Kalendar aktivnosti

Informativni sastanak: Grantovi za proizvođače i prerađivače smilja

Lokacija:

Mostar

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji i preradi smilja, te na taj način doprinesu uspostavljanju konkurentnog poljoprivrednog sektora.

USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativni sastanak u Mostaru 5. oktobra 2016. godine u 11:00 sati (Intera tehnološki park, Bišće polje bb, Mostar), na kojem će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva. Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da prisustvuju ovom sastanku (dolazak potvrditi putem e-maila grants@farmabih.ba do 28. septembra u 11:00 sati). Napominjemo da poziv nije otvoren za individualne poljoprivredne proizvođače (fizička lica).


Partneri: VTK BiH

USAID/Sweden FARMA II karavan: Centralna BiH

Lokacija:

Zenica

USAID/Sweden FARMA II karavan: Diskusija o prioritetima za razvojne intervencije

Tokom oktobra i novembra 2016. godine, USAID/Sweden FARMA II projekat organizovaće seriju okruglih stolova širom Bosne i Hercegovine, na kojima će sa lokalnim i regionalnim akterima iz sektora poljoprivrede otvoriti diskusiju o prioritetima za razvojne intervencije u narednih 4-5 godina. Na ove skupove će biti pozvana ministarstva poljoprivrede, općinske službe za poljoprivredu, razvojne agencije, fakulteti i instituti, te organizacije proizvođača (zadruge i udruženja) i prerađivači.

Planirano je 11 ovakvih skupova (Zenica, Livno, Goražde, Mostar, Trebinje, Brčko, Tuzla, Bijeljina, Bihać, Doboj i Banja Luka), nakon čega je planiran i završni događaj u Sarajevu, na kojem će biti sumirani zaključci svih diskusija.

Prvi događaj planiran je 4. oktobra u Zenici (13-15h, ZEPS promotivna hala), a pozivi su upućeni odgovarajućim organizacijama iz svih općina u ZDK i SBK, te dvije općine iz Kantona Sarajevo (Hadžići i Ilijaš). Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte nas putem adrese info@farmabih.ba.


Partneri: ZEPS

Učešće na konferenciji "Poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji održivog razvoja"

Lokacija:

Sarajevo

Predstavnici USAID/Sweden FARMA II projekta učestvovaće na konferenciji pod nazivom: "Poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji održivog razvoja."

Ispred projekta, Midhat Glavić, vođa tima za mljekarstvo i peradarstvo će održati prezentaciju na temu: "Praćenje principa Nitratne direktive; Mogućnosti za održivo korištenje energije u poljoprivredi."


Partneri: Green Council, USAID EIA

15. septembar - krajnji rok za dostavljanje aplikacija za dodjelu bespovratnih sredstava u sektorima mljekarstva i jagodastog voća

Lokacija:

Cijela BiH

Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese grants@farmabih.ba, te na papiru u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta (Sarajevo, Tuzla, Banja Luka ili Mostar), ne kasnije od 16:00 sati, na dan 15. septembra, 2016. godine. Aplikanti treba da prate uputstva za apliciranje predstavljena u RFA dokumentu.

Aktuelne pozive možete naći ovdje.


Obuka o bolesti kvrgave kože u Češkoj Republici

Lokacija:

Češka Republika

U organizaciji USAID/Sweden FARMA II projekta i Češke razvojne agencije (CzDA), dva stručnjaka iz Bosne i Hercegovine proći će u periodu od 12.-16. septembra obuku na temu "Bolest kvrgave kože" u Češkoj Republici. Radi se o ekspertima sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i Veterinarskog instituta RS "Dr. Vaso Butozan" u Banjoj Luci.


Partneri: Češka razvojna agencija, Ured za veterinarstvo BiH

Praksa u slovenačkim siranama za studente bh. poljoprivrednih fakulteta

Lokacija:

Slovenija

Projekat USAID/Sweden FARMA II osiguraće praksu u četiri slovenačke sirane za oko 20 studenata sa pet poljoprivredno (prehrambenih) fakulteta iz cijele BiH.


Partneri: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Bihać, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Tuzla, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Istočno Sarajevo, Megal doo Ptuj