Kalendar aktivnosti

XI Balkan Cheese Festival (ODGOĐENO!)

Lokacija:

Beograd

GastroNord (ODGOĐENO!)

Lokacija:

Stockholm, Sweden

Radionica "Marketing u poljoprivredi" (ODGOĐENO!)

Lokacija:

Bihać

Partneri: Privredna komora USK

Radionica "Marketing u poljoprivredi" (ODGOĐENO!)

Lokacija:

Banja Luka

Partneri: Područna privredna komora Banja Luka

Obuka za pčelare (ODGOĐENO!)

Lokacija:

Šekovići

Seminar "Uspješna prodaja" (ODGOĐENO!)

Lokacija:

Sarajevo