Kalendar aktivnosti

Radionica "Marketing u poljoprivredi" (ODGOĐENO!)

Lokacija:

Bihać

Partneri: Privredna komora USK

Radionica "Marketing u poljoprivredi" (ODGOĐENO!)

Lokacija:

Banja Luka

Partneri: Područna privredna komora Banja Luka

Obuka za pčelare (ODGOĐENO!)

Lokacija:

Šekovići

Seminar "Uspješna prodaja" (ODGOĐENO!)

Lokacija:

Sarajevo

Obuka za peradare/živinare (ODGOĐENO!)

Lokacija:

Visoko, Tešanj i Srbac

Partneri: Brovis dd, Madi doo, Perutnina Ptuj S doo

Radionica "Marketing u poljoprivredi"

Lokacija:

Tuzla, Mostar i Sarajevo