Kalendar aktivnosti

Studijsko putovanje u Češku Republiku

Lokacija:

Češka Republika

U periodu od 18.-22. jula, stručnjaci iz BiH učestvovaće u studijskoj posjeti koja se odnosi na certificiranje i kontrolu sadnog materijala u skladu sa EU regulativama.


Partneri: Češka razvojna agencija

Proizvođači i prerađivači smilja učiće iz iskustava sa Korzike

Lokacija:

Hercegovina

U periodu od 3. do 15. jula, stručnjak sa Korzike za uzgoj i preradu smilja posjetit će 15 vodećih uzgajivača i prerađivača smilja širom Hercegovine (Trebinje, Ljubinje, Bileća, Stolac, Mostar, Ljubuški, Široki Brijeg i Čapljina).


Partneri: REDAH, Federalni agromediteranski zavod Mostar

Deseti "Dani maline" u Bratuncu

Lokacija:

Bratunac

Predstavnici Projekta USAID/Sweden FARMA II učestvovaće na 10. sajmu „Dani maline 2016“. Aktivnosti će uključiti diskusiju na okruglom stolu i prezentaciju o higijenskim praksama u proizvodnji sirovog mlijeka koju će održati rukovodilac tima za mlijeko i mliječne proizvode USAID/Sweden FARMA II projekta.


Partneri: Općinske vlasti, otkupljivači jagodastog voća, CRS, Care International, JICA

Proizvođači peradi posjetiće Sloveniju

Lokacija:

Ptuj i okolina, Slovenija

Projekat USAID/Sweden FARMA II organizovaće dvodnevno studijsko putovanje u Sloveniju za proizvođače peradi, kako bi se upoznali sa naprednim tehnikama u proizvodnji peradi u regiji Ptuj.


Deset bh. kompanija posjetiće sajam 2016 China-CEEC Investment & Trade Expo

Lokacija:

Kina

U saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH (VTK BiH), USAID/Sweden FARMA II projekat podržaće izlaganje 10 bh. kompanija na sajmu China-CEEC Investment & Trade Expo za 2016. godinu.


Partneri: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH

Radionice za proizvođače mlijeka u Bihaću i Tuzli

Lokacija:

Bihać, Tuzla

USAID/Sweden FARMA II, Veterinarski zavodi Bihać i Tuzla i Ministarstvo poljoprivrede SAD-a (USDA), organizovaće za proizvođače mlijeka i veterinare dvije jednodnevne radionice na temu “Poboljšanje proizvodnje mlijeka kroz kvalitetnu ishranu i primjenu američkog visoko-kvalitetnog sjemena za reprodukciju”. Ove radionice će se održati u Bihaću (6. juni) i Tuzli (7. juni).


Partneri: Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA), Veterinarski zavodi Bihać i Tuzla