Kalendar aktivnosti

Obuka za peradare/živinare (ODGOĐENO!)

Lokacija:

Visoko, Tešanj i Srbac

Partneri: Brovis dd, Madi doo, Perutnina Ptuj S doo

Radionica "Marketing u poljoprivredi"

Lokacija:

Tuzla, Mostar i Sarajevo

Godišnje savjetovanje mljekara Republike Srpske

Lokacija:

Gradiška

Partneri: Udruženje mljekara RS

Predstavljenje podataka o vanjskotrgovinskoj razmjeni u sektoru poljoprivrede

Lokacija:

Sarajevo

Partneri: Vanjsko-trgovinska komora BiH

Obuka o IFS standardu

Lokacija:

Tuzla

Partneri: BEC

Obuka za pčelare- moderne tehnologije u pčelarstvu

Lokacija:

Lopare, Ugljevik, Bijeljina, Vlasenica i Bratunac