Kalendar aktivnosti

Obuka za prozvođače jagodičastog voća

Lokacija:

Rogatica

Partneri: MPŠV RS

Obuke za povrtlare- proizvodnja u plastenicima

Lokacija:

Zvornik

Partneri: MPŠV RS

Obuka za prozvođače jagodičastog voća

Lokacija:

Rogatica

Partneri: Conte-Co doo

Obuke za povrtlare- proizvodnja u plastenicima

Lokacija:

Cazin, Buzim, Velika Kladuša i Lopare

B2B sastanci sa švedskom kompanijom

Lokacija:

Sarajevo, Banja Luka i Mostar

Info sesije o grant pozivu USAID/Sweden FARMA II

Lokacija:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Tuzla
  • Banja Luka (Privredna komora RS, 16.9. u 11 sati), 
  • Sarajevo (Vanjskotrgovinska komora BiH, 18.9. u 11 sati), 
  • Mostar (Federalni agromediteranski zavod, 19.9. u 11 sati) 
  • Tuzla (Kantonalna privredna komora Tuzla, 20.9. u 11 sati).