Kalendar aktivnosti

BIJELJINA: INFO SESIJA - GRANT PROGRAM USAID/SWEDEN FARMA II

Lokacija:

Hotel Drina, Bijeljina

USAID/Sweden FARMA II projekat objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede, te u sklopu aktivnosti upoznavanja javnosti održava info sesije širom Bosne i Hercegovine.

27.3.2019. godine - 14:00 Bijeljina (hotel Drina)


TUZLA: INFO SESIJA - GRANT PROGRAM USAID/SWEDEN FARMA II

Lokacija:

Kantonalna privredna komora Tuzla

USAID/Sweden FARMA II projekat objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede, te u sklopu aktivnosti upoznavanja javnosti održava info sesije širom Bosne i Hercegovine.

27.3.2019. godine: 10:00 Tuzla (Kantonalna komora)


DOBOJ: INFO SESIJA - GRANT PROGRAM USAID/SWEDEN FARMA II

Lokacija:

Hotel Park, Doboj

USAID/Sweden FARMA II projekat objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede, te u sklopu aktivnosti upoznavanja javnosti održava info sesije širom Bosne i Hercegovine.

 26.3.2019. godine: 14:00 Doboj (hotel Park)


BANJA LUKA: INFO SESIJA - GRANT PROGRAM USAID/SWEDEN FARMA II

Lokacija:

Banja Luka, Hotel Vidović

USAID/Sweden FARMA II projekat objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede, te u sklopu aktivnosti upoznavanja javnosti održava info sesije širom Bosne i Hercegovine.

26.3.2019. godine: 10:00 Banja Luka (hotel Vidović)


Bihać: Info sesija - Grant program USAID/Sweden FARMA II

Lokacija:

Hotel Park, Bihać

USAID/Sweden FARMA II projekat objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede, te u sklopu aktivnosti upoznavanja javnosti održava info sesije širom Bosne i Hercegovine.

25.3.2019. godine: 14:00 Bihać (hotel Park)


SARAJEVO: PREDSTAVLJANJE REZULTATA RAZMJENE U SEKTORU VOĆA I POVRĆA, 2018

Lokacija:

Sarajevo

USAID/Sweden FARMA II i Vanjskotrgovinska komora BiH predstaviće rezultate razmjene u sektoru voća i povrćaza 2018. godinu. Ujedno će biti predstavljen i novi katalog izvoznika u navedenom sektoru, pripremljen od strane VTK BiH uz podršku USAID/Sweden FARMA II projekta.

Prezentacija je planirana u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo, La Benevolencije 8, sa početkom u 11:00 sati. Događaj je namijenjen prvenstveno medijima.


Partneri: Vanjskotrgovinska komora BiH, Privredna komora Kantona Sarajevo