Informacije o projektu

Projekat USAID/Sweden FARMA II je treća generacija projekata USAID-a i Vlade Švedske usmjerenih na poljoprivredni sektor u BiH. Prethodni projekti pomogli su BiH da poveća prodaju i izvoz pojedinih kultura i prehrambenih proizvoda u okviru poljoprivrednog sektora.

Aktivnosti

U Bosni i Hercegovini je predviđeno provođenje sljedećih aktivnosti: Projekat USAID/Sweden FARMA II će se oslanjati na prethodno pruženu pomoć i proširiti uticaj Projekta kroz pristup kojim se ističe podrška komercijalnim organizacijama proizvođača u kombinaciji sa pružanjem pomoći u cilju ostvarivanja brzih zakonodavnih i regulatornih promjena. 

Očekivani rezultati

Projekat USAID/Sweden FARMA II će se oslanjati na prethodno pruženu pomoć i proširiti uticaj Projekta kroz pristup kojim se ističe podrška komercijalnim organizacijama proizvođača u kombinaciji sa pružanjem pomoći u cilju ostvarivanja brzih zakonodavnih i regulatornih promjena.


Ukoliko želite saznati više o USAID/Sweden FARMA II projektu, molimo koristite sljedeće linkove Novosti ili Kontaktirajte nas.