Informacije o projektu

Projekat Sweden/USAID FARMA II je treća generacija projekata USAID-a i Vlade Švedske usmjerenih na poljoprivredni sektor u BiH

Prethodni projekti pomogli su BiH da poveća prodaju i izvoz pojedinih kultura i prehrambenih proizvoda u okviru poljoprivrednog sektora.

Informacije o projektu

UKUPNA SREDSTVA:$18 miliona
TRAJANJE:

Aktivnosti

U Bosni i Hercegovini je predviđeno provođenje sljedećih aktivnosti: Projekat Sweden/USAID FARMA II će se oslanjati na prethodno pruženu pomoć i proširiti uticaj Projekta kroz pristup kojim se ističe podrška komercijalnim organizacijama proizvođača u kombinaciji sa pružanjem pomoći u cilju ostvarivanja brzih zakonodavnih i regulatornih promjena.

Očekivani rezultati

Projekat Sweden/USAID FARMA II će se oslanjati na prethodno pruženu pomoć i proširiti uticaj Projekta kroz pristup kojim se ističe podrška komercijalnim organizacijama proizvođača u kombinaciji sa pružanjem pomoći u cilju ostvarivanja brzih zakonodavnih i regulatornih promjena.

Informativni list

Izazov
Izazov

Poljoprivreda predstavlja važan sektor u privredi Bosne i Hercegovine (BiH) u mnogim aspektima, budući da čini 10% ukupnog izvoza zemlje, ostvaruje 8% BDP-a i zapošljava oko 20% domaće radne snage. U zemlji sa konstantno visokom stopom nezaposlenosti (koja se procjenjuje na oko 27%) i veoma raširenom pojavom ruralnog siromaštva, poljoprivredni i prehrambeni sektor od vitalnog su značaja za egzistenciju velikog broja stanovnika u ruralnim područjima. Nedavnim podnošenjem aplikacije za sticanje statusa zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU), BiH je ostvarila ključni korak ka članstvu u EU. Da bi ispunio sve zahtjeve, sektor poljoprivrede i prehrambene industrije mora povećati svoju izvoznu konkurentnost. Ključ za ostvarivanje najveće moguće koristi od budućeg članstva leži u sposobnosti Bosne i Hercegovine da brzo i efikasno provede reforme zakonodavnog i regulatornog okvira u skladu sa uvjetima za pristupanje EU.

Vizija projekta
Vizija projekta

Projekat Sweden/USAID FARMA II predstavlja potvrdu vizije USAID-a i Vlade Švedske da domaći potrošači mogu i trebaju imati povjerenja u prehrambene i poljoprivredne proizvode domaće proizvodnje, koje je također moguće izvoziti i na tržišta Evropske unije. Ovaj petogodišnji projekat će pružati tehničku pomoć i obuku kroz program prilagođen potrebama svojih korisnika sa ciljem unapređenja konkurentnosti prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda kroz proširivanje ekološki održive proizvodnje i prerade, te povećanjem proizvodnje prehrambenih proizvoda višeg stepena prerade. Ostvarivanje uspjeha na ovim poljima djelovanja će u velikoj mjeri doprinijeti sveobuhvatnom ekonomskom rastu u sektoru poljoprivrede, te smanjenju siromaštva u ruralnim područjima.

Implementacija i rezultati
Implementacija i rezultati

Sa osobljem u uredima širom zemlje, projekat Sweden/USAID FARMA II će raditi sa organizacijama poljoprivrednih proizvođača i individualnim poljoprivrednicima na povećanju njihovih prinosa i poboljšanju kvaliteta proizvoda. Obuke i tehnička pomoć će biti posebno usmjereni na žene poduzetnice i organizacije poljoprivrednih proizvođača na čijem čelu se nalaze žene. Saradnja sa državnim organima u pogledu izrade i provedbe zakonodavnih akata kakve zahtijeva EU predstavlja još jedan od glavnih stubova djelovanja projekta. Unapređenjem regulatornog okvira i usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa zahtjevima EU, projekat će ojačati sposobnost privatnog sektora da ostvari pristup tržištu Evropske unije, poveća izvoz i prihode poljoprivrednika, stvori nova radna mjesta i u konačnici dovede do smanjenja siromaštva. Ciljevi Sweden/USAID FARMA II projekta su ambiciozni, a uključuju rad sa gotovo 60% poljoprivrednog sektora na povećanju prodaje i izvoza, te stvaranju novih radnih mjesta u okviru ciljnih lanaca vrijednosti. Projekat će dodatno doprinijeti rastu izvozne konkurentnosti kroz rad sa poljoprivrednim preduzećima kako bi im pružio pomoć u primjeni standarda EU i certificiranju kvaliteta proizvoda.

Dodatne informacije

Ukoliko želite saznati više o USAID/Sweden FARMA II projektu, molimo koristite sljedeće linkove Novosti ili Kontakt.