Grantovi

Projekat Sweden/USAID FARMA II uključuje program dodjele bespovratnih finansijskih sredstava – grantova neprofitnim, profitnim, istraživačkim i akademskim organizacijama u cilju pružanja podrške inovativnim idejama, te novim tehnologijama, analizama, konferencijama, radionicama, publikacijama, istraživanjima, studijskim putovanjima, obukama i seminarima.

Svi dodijeljeni grantovi moraju direktno i u značajnoj mjeri doprinositi povećanju konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, pojedinačnih podsektora, klastera ili lanaca vrijednosti, za razliku od stvaranja finansijske koristi za jednog primatelja granta.

Projekat će dodjeljivati grantove za rješavanje konkretnih problema kroz pružanje praktičnih rješenja, podstičući značajnije učešće u raspodjeli troškova i analizu održivosti investicije. Primatelji grantova su dužni obrazložiti na koji način će oni doprinijeti ostvarivanju rezultata projekta, te moraju strukturirati svoj plan praćenja i evaluacije projekta u skladu sa zahtjevima Sistema za praćenje i evaluaciju projekta Sweden/USAID FARMA II.

Grantovi će biti u službi katalizatora novog načina djelovanja i praksi, te jačanja tržišnih veza. Projekat Sweden/USAID FARMA II će pružati podršku organizacijama proizvođača u pogledu započinjanja nove inovativne proizvodnje sa dodanom vrijednosti, kojom će se unaprijediti ekonomska dobrobit sudionika u lancu vrijednosti. U okviru projekta Sweden/USAID FARMA II, program dodjele grantova će obuhvatiti i primatelje koji nisu bili obuhvaćeni projektom FARMA I, te će najmanje 50% organizacija proizvođača i pružatelja usluga poslovnog razvoja (BDSP) biti potpuno novi primatelji grantova u okviru ovog programa dodjele grantova.

Karakteristike grantova Projekta Sweden/USAID FARMA II:

  • Usmjerenost na rezultate; tehnički kvalitet; elemenat raspodjele troškova;
  • Jasna veza između zadataka iz plana provedbe, ključnih etapa provedbe i isplate; mjerljivi rezultati.

Requests for Applications