Podugovaranje

Pored Fonda bespovratnih finansijskih sredstava – grantova, projekat Sweden/USAID FARMA II će koristiti domaće podizvođače sa kojima će zaključivati podugovore na temelju fiksnih cijena.

Fond za domaće podizvođače namijenjen je za ciljano podugovaranje za potrebe angažovanja domaćih pružatelja usluga poslovnog razvoja (BDSP) u cilju obavljanja konkretnih aktivnosti, kao što je implementacija standarda sigurnosti hrane, akreditovanje laboratorija u prehrambenom sektoru, razvoj radne snage, podrška organizacijama proizvođača u pogledu razvoja marketinških strategija, istraživanja i sl. Za ocjenjivanje prijedloga za podugovaranje koristiti će se slični kriteriji kao i pri ocjenjivanju prijedloga za dodjelu grantova.

Obavezni kriteriji ocjenjivanja uključivat će usklađenost s ciljevima projekta Sweden/USAID FARMA II, te prethodno ostvareni učinak na stručnom polju, sposobnosti upravljanja projektima i računovodstvo. Dodatne kriterije ocjenjivanja utvrđuju tehnički rukovodioci tokom izrade Poziva za podnošenje prijedloga. Sve aktivnosti planirane u okviru podugovora sa domaćim podizvođačem realizirat će se kroz prihvatljive i kvalificirane lokalne i regionalne pružatelje usluga poslovnog razvoja (BDSP).


Podugovori