Priče o uspjehu

Veterinarska stanica Bugojno podržana od USAID/Sweden FARMA II Projekta

Veterinarska stanica Bugojno je osnovana 1950. godine, te sada sa skoro 70 godina tradicije, prva je adresa bugojanskih farmera za savjet i podršku. Sa doktorom veterine Sanelom Alagićem smo razgovarali o izazovima u mljekarstvu.

„Fali nam edukacija oko proizvodnje kvalitetne hrane, rasnog sistemskog uzgoja i slično. Imamo izazov sa usitnjenim posjedima, što u najmu, što u valsništvu. Državno zemljište prerasta u korov, umjesto da ponudimo sistem koji bi ohrabrio kooperante da na njemu uzgajaju kukuruz, travu, stočnu hranu. Vjerujem da je to važna tačka na koju moramo obratiti pažnju u budućnosti“, pojašnjava Alagić.

Izazovi pred mljekarima u regiji su veliki. U saradnji sa Veterinarskom stanicom Bugojno, lokalni farmeri ispunjavaju sve uslove kako bi odgovorile na zahtjeve Evropske unije. „Moraju osigurati higijenske uslove, potvrde da su farme slobodne od bruceloze, tuberkuloze, mastitisa. To su ključne stvari – status stada, nadzor farme. Naprimjer, da bismo mi osigurali mlijeko ekstra klase, ono mora proći nekoliko analiza. Veterinarski zavod Bihać uzima uzorke i kontroliše stanje po farmeru, zatim radimo kontrolu skupnog uzorka mlijeka, a postoji i službeno uzorkovanje preko Ministarstva. Konačno, tu su i mljekare koje rade internu kontrolu“, dodaje Alagić.

„Mi smo kroz podršku USAID/Sweden FARMA II Projekta uspjeli osposobiti naše kooperante, dodijeliti rosfraj kante za nošenje mlijeka, obezbijediti im CMT – mastitis testove, te im omogućiti da sami vrše kontrole. Također, osigurali smo im dezinfekcijska sredstva, prskalice. Radimo na tome da fameri dobiju najbolju uslugu, te samo kroz pravu komunikaciju i kontrolu na terenu možemo garantovati kvalitetu i visoke higijenske standarde. Brinući o farmerima, brinemo o potrošačima“, zaključuje Alagić.