Novosti

Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg je povodom najave i realizacije novih koraka ka liberalizaciji pristupa bosanskohercegovačkih peradarskih i mliječnih proizvoda prema tržištu Evropske unije, posjetio danas kompanije „Milkos“ i „Akova Group“ kako bi saznao više o izazovima i prilikama koje slijede za sektor mliječne industrije i peradarstva.

Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg je povodom najave i realizacije novih koraka ka liberalizaciji pristupa bosanskohercegovačkih peradarskih i mliječnih proizvoda prema tržištu Evropske unije, posjetio danas kompanije „Milkos“ i „Akova Group“ kako bi saznao više o izazovima i prilikama koje slijede za sektor mliječne industrije i peradarstva.


„U Bosni i Hercegovini vidim brojne primjere gdje su kompanije konkurentne na domaćem i na međunarodnom terenu, kao što su i preduzeća koja sam posjetio danas. Istovremeno, uvjeren sam da imamo još mnogo posla na generalnom unapređenju klime poslovanja u zemlji, te mi je bilo zadovoljstvo podijeliti iskustva sa predstavnicima kompanija „Milkos“ i „Ovako“. Razgovarali smo o izazovima pronalaska radne snage, konkurentnosti na evropskom tržištu, ali i na potrebnim koracima ka poboljšanju generalne slike. Naprimjer, jučerašnji izvještaj Transparency International upućuje da moramo još mnogo toga uraditi na unapređenju vladavine zakona i borbi protiv korupcije. Teško je privući investitore ako tu ne budemo vidjeli napredak“, poručio je ambasador Hagelberg.


Švedska osigurava oko 17 miliona eura godišnje za podršku različitih segmenata razvoja u Bosni i Hercegovini, a poljoprivreda čini važan sektor u ovoj podršci. U okviru toga, Švedska zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, podržava realizaciju FARMA II projekta.

„Obje kompanije koje smo danas posjetili imaju saradnju sa ovim projektom, te su sektori u kojima rade napravili iskorak u okviru aktivnosti USAID/Sweden FARMA II projekta. Imamo vijest o proširenju liste mliječnih proizvoda iz BiH koji se mogu izvoziti na tržište EU, a imali smo i pozitivnu preporuku kada je u pitanju liberalizacija i otvaranje vrata EU za proizvode od pilećeg mesa. Drago mi je čuti od ljudi iz proizvodnog sektora da prepoznaju ono što je FARMA II uradila u segmentu pripreme i saradnje sa privatnim kompanijama, ali i sa institucijama, na tom putu“, dodaje ambasador Hagelberg.

USAID/Sweden FARMA II u narednih mjesec dana planira realizaciju obuke i treninga za javni i privatni sektor koji se tiče izazova vezanih za izvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka. Ambasador Hagelberg pozdravlja ove aktivnosti i rezultate koji su napravljeni na putu ka otvaranju tržišta Evropske unije.

„Ovakve posjete su prilika da saznamo koliko važno može biti tržište EU za proizvođače iz BiH. Sretan sam što vidim da kompanije u Bosni i Hercegovini pokazuju spremnost i ispunjavaju standarde Evropske unije kada je u pitanju proizovdnja. Petsto miliona potrošača je ogromno tržište, i BiH je veoma blizu pristupu ovom tržištu. Osjećam da se klima za biznis može unaprijediti, ali već imamo fundamentalno važan faktor – ljude koji su spremni da se uključe, koji djeluju i rade“, zaključio je ambasador Hagelberg.