Novosti

Posjeta povodom Dana žena na selu i informisanja o aktivnostima Sweden/USAID FARMA II projekta vezanim za podršku učešću žena u razvoju poljoprivrede

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Eric Nelson posjetio je, povodom Međunarodnog dana žena na selu, zadrugu BIOS Visoko u selu Gornja Vratnica, kako bi se upoznao sa radom ove zadruge, ulaganjima u inovacije i napredak bosanskohercegovačke poljoprivrede, te s ciljem da sazna više o jačanju uloge žene u ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini.

Jedna od četiri žene u BiH su zaposlene u poljoprivrednom sektoru. Preko 60% populacije BiH živi u selima i malim zajednicama, gdje je oslonac razvoja poljoprivreda. Zbog toga je u okviru podrške koju USAID realizira u saradnji sa Vladom Švedske kroz Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) jedan od prioriteta veće uključivanje žena u edukacije i treninge, te osnaživanje njihovih kapaciteta za upravljanje kompanijama i zadrugama u poljoprivrednom sektoru.

Ovom prilikom, Ambasador se susreo sa direktoricom zadruge BIOS Visoko Elvirom Kadrić, koja je predstavila različite aktivnosti ove zadruge koja okuplja preko 800 članova i članica, od čega 50% čine žene. Također, susret je bio prilika za razmjenu informacija i iskustava o podršci kroz Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) prema aktivnostima većeg uključivanja žena u sektoru poljoprivrede.