Priče o uspjehu

USAID/Sida FARMA projekat je šest godina bio aktivan učesnik u razvoju poljoprivrede u Bosni i Hercegovni. U tom periodu su naši partneri - poljoprivredni proizvođači, prerađivači i institucije vezane za sektor poljoprivrede - zabilježili niz uspjeha uz podršku i u saradnji sa našim projektom.

Bilo nam je veliko zadovoljstvo ispričati neke od ovih priča o uspjehu u publikaciji koju možete preuzeti ovdje.

Bilo se teško opredjeliti koje priče prikazati, pa smo vam u ovoj brošuri predstavili priče koje pričaju o dostignućima korisnika projekta u sva tri podržana podsektora kao i na institucionalnom nivou. One su primjer sinergije u radu projekta i naših partnera koja je dovela do značajnih rezultata u relevatnim poljima.