Bh. izvoznici šljive razgovarali o načinima za poboljšanje rezultata

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u 2015. godini proizvodnja šljive u BiH iznosila je 117.565 tona. Međutim, tek oko 5% šljive proizvedene u BiH završi na izvoznim tržištima.

USAID/Sweden FARMA II projekat i zajednički program Evropske unije i Njemačke Vlade za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH -EU ProLocal, kojeg sprovodi GIZ, organizovali su danas u Brčko Distriktu sastanak vodećih izvoznika šljive sa područja sjeveroistočne BiH, na kojem su učesnici analizirali izazove i potencijalne prilike za unapređenje konkurentnosti aktera u lancu vrijednosti šljive.

U okviru sastanka prezentirani su najznačajniji tržišni trendovi vezano za izvoz šljive, te je bilo riječi o načinima za unaprijeđenje tržišnog pristupa malih i srednjih preduzeća. Ujedno su predstavljene tekuće i planirane aktivnostu EU ProLocal i USAID/Sweden FARMA II projekta u ovom lancu vrijednosti.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, tokom 2016. godine, BiH je izvezla 5.388 tona svježe šljive u vrijednosti od 7,2 miliona KM, 26% više nego prethodne godine. Više od 50% ukupnog izvoza plasirano je na tržištu Njemačke, dok su ostala ključna tržišta Slovenija (19%), Austrija (10%), Ruska Federacija (8%) i Hrvatska (4%).

USAID/Sweden FARMA II projekat podržava proizvodnju šljive kroz usluge certifikacije kvaliteta, podršku u pronalasku kupaca, te kroz dostupna grant sredstva. Trenutno se radi na pripremi kataloga izvoznika u sektoru voća i povrća, a planirana je i podrška sajamskim nastupima.