Bolest kvrgave kože: Obuka u Češkoj Republici za stručnjake iz BiH

Trening je održan u Državnom veterinarskom institutu Prag u periodu od 12.-16. septembra 2016. godine.

U saradnji sa Kancelarijom za veterinarstvo BiH i Češkom razvojnom agencijom, USAID/Sweden FARMA II projekat je organizovao obuku pod nazivom “Detekcija bolesti kvrgave kože kod goveda”.

Predstavnici  Veterinarskog fakulteta Sarajevo i Veterinarskog instituta Republike Srpske “Dr. Vaso Butozan” imali su priliku da na praktičnim primjerima rade pripremu uzorka, analizu i očitanje rezultata bolesti kvrgrave kože kod goveda. Prema riječima učesnika, obuka je bila vrlo praktična i intenzivna, te je u kratkom periodu naučeno puno o detekciji ove bolesti koja prijeti Bosni i Hercegovini.