Novosti

Kao jedan od ogovora na COVID-19 pandemiju, Sweden/USAID FARMA II projekt pomaže poljoprivrednim proizvođačima da unaprijede online prodaju putem bolje vizualne prezentacije proizvoda.

SNIMAK WEBINARA DOSTUPAN JE OVDJE.

Nadopunjavajući ranije pruženu podršku poljoprivrednim proizvođačima da se uspješnije nose sa posljedicama pandemije COVID-19 orijentisanjem na online prodaju i promociju, Sweden/USAID FARMA II će u naradna dva četvrtka, 14. i 21. maja, od 11:00 do 13:00 sati,  organizovati webinare na temu grafičkog dizajna i razvoja vizualnog identiteta.

Fokus webinara će biti na promociji putem društvenih medija, primarno Facebook-a i Instagram-a, kao i na razvijanju upečatljivih objava koje potiču na akciju. Nakon webinara, projekat će podržati nekoliko poljoprivrednih proizvođača u razvoju logotipa, etiketa i promotivnih vizuala.

„COVID-19 pandemija mijenja način na koji se bavimo biznisom,” rekao je Bill Mays, direktor Sweden/USAID FARMA II projekta.

„Tranzicija na online prodaju i promociju je jako blizu.  Kao projekt koji podržava razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, mišljenja smo da je sada pravo vrijeme da se uvedu nove prakse koje će omogućiti proizvođačima da se efektivno bave biznisom, povećaju potrošnju domaćih proizvoda, kako tokom, tako i nakon pandemije, te da se približe kupcima i razviju njihovu lojalnost.“

Sweden/USAID FARMA II projekt podržava razvoj BH poljoprivrede u pet sektora: mljekarstvu, sektoru voća i povrća; meda i ljekovitog i aromatičnog bilja i sektoru peradrstva. Projekt pomaže da se domaća regulativa poboljša i uskladi sa pravnim okvirom Evropske unije, te prenosi znanje neophodno proizvođačima da bi povećali proizvodnju, poboljšali kvalitet proizvoda, i ispunili standarde potrebne za izvoz na EU i druga međunarodna tržišta.