Priče o uspjehu

"Zaista mi je bilo drago kada sam vidio da je projekt Sweden/USAID FARMA II pokazao otvorenu spremnost da pomogne našem sektoru." Predrag Miličić (kompanija Agreks) „Izvoz jaja za preradu u zemljama EU ohrabrit će naše proizvođače.“ Nebojša Rakić (Zajednica živinara RS)

Donji Žabar, opština na sjeveru Bosne i Hercegovine, ponosna je zbog svoje lokalne popularnosti i epiteta "grad jaja i živine". Predrag Miličić, direktor kopanije za proizvodnju jaja, Agreks, nam kaže da ova zajednica proizvodi, „najveći broj jaja po glavi stanovnika u Evropi“. Polaže velike nade u dalju liberalizaciju tržišta EU za izvoz jaja iz Bosne i Hercegovine. Proizvođači jaja iz BiH su u julu 2019. godine primili iz Brisela ohrabrujuće vijesti u vezi s uvrštavanjem na listu prihvaćenih izvoznika u EU.

Jaja za preradu i proizvodi na bazi jaja iz Bosne i Hercegovine će dobiti dozvolu za uvoz na tržišta EU, što predstavlja važan korak naprijed za sektor peradarstva. Miličić smatra da je Sweden/USAID FARMA II doprinijela prijeko potrebnoj podršci u umrežavanju proizvođača i važnim koracima koje su i javni i privatni učesnici učinili u postizanju najnovijih rezultata.

"Zaista mi je bilo drago kada  sam vidio da je projekt Sweden/USAID FARMA II pokazao otvorenu spremnost da pomogne našem sektoru. Zajedno smo postigli napredak. Izuzetno je važno da imate partnere i saradnike koji istinski teže postizanju ciljeva koji će donijeti ekonomski prosperitet. Kroz Koordinacijsko tijelo živinara BiH okupljamo ljude koji predstavljaju kompanije, razgovaraju jezikom argumenata i teže realističnim pokazateljima. Mi nismo kritičari, već grupa koja se proaktivno zalaže za aktivnosti koje su potrebne za razvoj, stvaranje radnih mjesta i razvoj poslovanja.“ dodaje Miličić.

Možda će trebati nekoliko mjeseci da ovo odobrenje postane operativno, ali je Nebojša Rakić iz Zajednice živinara Republike Srpske pozdravio ovu odluku. „Ovim je još jednom potvrđeno da je naša živinarska proizvodnja na nivou standarada Evropske unije. Izvoz jaja za preradu u zemlje Evropske unije će ohrabriti naše proizvođače. Drago mi je što će od ove vijesti direktne koristi imati i cijela prehrambena industrija.” poručuje Rakić.

Projekat Sweden/USAID FARMA II je u saradnji s državnim i entitetskim institucijama, pripremio i privatni i javni sektor kroz „simulirane inspekcije“ i simulacije u objektima četiri vodeća proizvođača jaja. Pored toga, FARMA II je organizovala teorijske i praktične obuke za proizvođače i poljoprivrednike širom zemlje. Proizvođači su dobili pomoć kroz program grantova i tehničku pomoć, s naglaskom na uvođenje analize HACCP sistema i kontrolu higijenske sigurnosti u proizvodnom procesu. „Želio bih napomenuti da do ovog uspjeha ne bi došlo bez zajedničkih aktivnosti i projekata koje provode proizvođači živine, Sweden/USAID FARMA II i javne institucije.“ zaključuje Rakić.

Dok proizvođači očekuju daljnju liberalizaciju tržišta EU koja dopušta izvoz jaja za direktnu upotrebu, Sweden/USAID FARMA II nastavlja pružati tehničku pomoć za pripremu svih zainteresovanih proizvođačkih organizacija za izvoz na tržišta EU.