Novosti

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar, u saradnji sa USAID/Sweden FARMA II projektom, organizovali su danas u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu manifestaciju pod nazivom „Dani meda 2016“.

U sklopu manifestacije upriličena je promotivno–ocjenjivačka izložba, na koju su primljena 132 uzorka meda. Pored organoleptičke i hemijske analize, zahvaljujući tekućoj obuci osoblja zavoda koju realizuje USAID/Sweden FARMA II projekat, kvalitet meda je ocijenjen i na osnovu polenske (peludne) analize. Federalni agromediteranski zavod Mostar planira u narednom periodu izvršiti i akreditaciju laboratorijske metode za polensku analizu meda.

Usprkos velikom potencijalu pčelarstvo u BiH relativno je slabo razvijeno i ne može podmiriti ni potrebe domaćeg tržišta, istaknuto je danas na manifestaciji. Direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu Omer Kurtović kao razloge za takvu situaciju naveo je neorganiziranost samih proizvođača i činjenicu da se većina pčelara bavi pčelarstvom kao dopunskom, a ne kao osnovnom djelatnošću. Po riječima direktora Federalnog agromediteranskog zavoda Marka Ivanovića, prošle godine iz BiH je izvezeno meda u vrijednosti 72.000 KM dok je vrijednost uvezenog meda bila veća od 1,6 miliona KM. Istaknuo je da je neophodno raditi na promociji tržišnih proizvođača meda i suzbijanju crnog tržišta, jer postoji veliki potencijal za izvoz meda u EU.

Direktorica za razvojnu saradnju Ambasade Švedske u BiH Marie Bergstrom izjavila je da ova ambasada i USAID dijele uvjerenje da sektor pčelarstva u BiH ima ogroman potencijal za rast i razvoj, te da se nadaju da će, uz pomoć projekta FARMA I i sada FARMA II, biti smanjena ovisnost o uvozu meda i povećana mogućnost za izvoz u EU i druge zemlje.

Dodijeljene su nagrade u sedam kategorija: livada, kadulja, vrijesak, medljikovac, lipa, kesten i bagrem. Spisak nagrađenih pogledajte ovdje.