Novosti

BANJA LUKA, 21. april 2021. – Prodrška SAD-a mliječnoj industriji u Bosni i Hercegovini tokom zadnjih pet godina je dovela do značajnog povećanja prodaje i izvoza, rekla je danas direktorica Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, Nancy J. Eslick, tokom posjete mljekarskoj farmi u selu Verići u blizini Banja Luke.

Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske dobilo je grant Sweden/USAID FARMA II projekta za nabavku moderne stojnice za njegu papaka koju će koristiti više od 450 njegovih članova. Njega papaka je neophodna kako bi krave nesmetano davale mlijeko. Nove mašina će omogućiti članovima udruženja da povećaju godišnju proizvodnju mlijeka za pet odsto ili 1,85 milona litara.

"USAID već gotovo 20 godina podržava razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini kako bi se otvorilo više radnih mjesta, povećali prihodi i povećao izvoz", rekla je gospođa Eslick. „Stojnica je samo zadnji u nizu primjera podrške američke vlade modernizaciji mljekarskog sektora u BiH usmjeren ka povećanju konkurentnosti sektora na domaćem i međunarodnom tržištu.“

Ovaj grant je jedan od zadnjih koji je dodjelio FARMA II projekt koji se završava u julu ove godine. Od svog početka, projekt je pružio obuku za više od 2.500 mljekara, od kojih su gotovo 600 žene, o tome kako se bolje brinuti o zdravlju životinja, povećati proizvodnju i poboljšati kvalitet mlijeka. FARMA II je dodjelio  ukupno 36 grantova u vrijednosti većoj od 2 miliona KM za modernizaciju farmi i mljekara, te uvođenje novih proizvoda na tržište.

Podržani proizvođači mliječnih proizvoda povećali su prodaju za više od 70 odsto, a izvoz je porastao sa 18,5 na 52,6 miliona KM. FARMA II pomogla je i u otvaranju 160 novih radnih mjesta, samo u sektoru mljekarstva.

Gospođa Eslick je rekla da USAID, koje je ranije ove godine počeo provoditi novu petogodišnju strategiju razvoja, pomjera svoj fokus sa sektora poljoprivrede, ali da će nastaviti sarađivati sa EU kako bi im pomogao da dalje grada na njegovim dostignućima.