Novosti

Na okruglom stolu USAID/Sweden FARMA II projekta u Goraždu najviše riječi bilo je o problemima koji opterećuju proizvodnju mlijeka i voća, a razgovaralo se i o mogućnostima javno-privatnog partnerstva u prevazilaženju prepreka za razvoj poljoprivrede. Plasman roba na domaćem i stranom tržištu ocijenjen je kao najveći izazov.

Sastanak je održan u prostorijama Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a nakon prezentacije USAID/Sweden FARMA II projekta skupu se prvi obratio ministar privrede BPKG, gospodin Meho Mašala. Naglasio je da će uprkos ograničenom budžetu, ministarstvo pokušati da sufinansira projekte razvojnog karaktera u sektoru poljoprivrede, te da je jedan od ciljeva ministarstva da se poljoprivrednici uvode u sistem, kroz registraciju obrta ili učlanjenje u zadruge.

Pohvalio je napore projekta vezane za detekciju i zaustavljanje bolesti plavog jezika, ali i upozorio da se mora raditi više na prevenciji, te da će ovaj problem biti aktuelan i nakon zime. Iznesen je i kratki osvrt na podsticajnu politiku, uz komentar da se mora obezbijediti mehanizam za amortizovanje udara na cijenu maline, u sezonama kao što je ova.

Diskusiji su se priključili i brojni predstavnici općina iz istočne BiH, kao i predstavnici privatnog sektora. Svi njihovi prijedlozi su evidentirani i biće predstavljeni na završnim skupovima FARMA II karavana.