Novosti

Na okruglom stolu "Diskusija o prioritetima za razvojne intervencije" održanom u Livnu učestvovalo je 38 predstavnika javnog i privatnog sektora iz općina Livno, Kupres, Glamoč, Drvar, Bosansko Grahovo, Tomislavgrad i Jajce.

Druga stanica FARMA II karavana bilo je Livno, gdje se okruglom stolu odazvao veliki broj aktera u sektoru poljoprivrede na nivou kantona i uključenih općina, kao i privatni subjekti iz sektora mljekarstva, voća i povrća, pčelarstva i ljekovitog bilja.

Nakon prezentacije aktivnosti i planova USAID/Sweden FARMA II projekta, panel diskusiju je otvorio gosp. Ivica Brešić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Kantona 10, koji je istakao da je ministarstvo poljoprivrede otvoreno za buduću saradnju u implementaciji projektnih aktivnosti. U panelu su također učestvovali: gđa Cmiljanka Propadalo iz Općine Livno, gđa Danka Zelić iz NVO UG Grahovo, te gosp. Leon Kutleša iz Braniteljske zadruge LAG.

Neki od iznesenih prijedloga odnosili su se na potrebe za savjetodavnom podrškom na terenu, kako u teoretskom, tako i u praktičnom smislu, kroz tehničke obuke za poljoprivrednike. Takva vrsta podrške zatražena je za sektore ljekovitog bilja, mlijeka, voća i povrća, a predložena je i realizacija škole pčelarstva. U osvrtu na prezentiranu aktivnost FARMA projekta vezano za Školu za poduzetnike, koja se realizuje u Kantonu Sarajevo, predloženo je da se razmisli o repliciranju sličnog projekta i u Kantonu 10.

Iznesen je i stav da je neophodna zaštita geografskog porijekla livanjskog i cincar sira, te da se razmisli o podršci za organsku certifikaciju u proizvodnji meda.