Novosti

U okviru FARMA II karavana, 86 predstavnika javnog i privatnog sektora vezanih za oblast poljoprivrede okupilo se danas u Tuzli, na sedmom po redu okruglom stolu na temu "Diskusija o prioritetima za razvojne intervencije".

Nakon prezentacije USAID/Sweden FARMA II projekta koju je održala zamjenica direktora projekta, Meriha Manojlović, skupu su se obratili sljedeći panelisti:

1. Samid Šarac, šef odsjeka za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, Ministarstvo poljoprivrede TK
2. Senad Hamzić, direktor Veterinarskog zavoda Tuzla
3. Refik Ahmuljić, rukovodilac animalne proizvodnje u ZZ Gračanka
4. Kenan Kečo, šef sirovinske službe u mljekari INMER Gradačac
5. Salih Durić, direktor poljoprivredne zadruge PMG VIP Gradačac
6. Biljana Smajić, projekt menadžer u Udruženju za razvoj NERDA

Gospodin Šarac iznio je stav da je FARMA II projekat za svaku pohvalu jer se fokusira na sektore koji su vrlo aktuelni i u Tuzlanskom kantonu, te je naglasio da će ministarstvo učestvovati u planiranim aktivnostima projekta, direktno i putem kantonalnog poljoprivrednog zavoda. Naglasio je da kao najbolje rješenje za mnoga pitanja vidi uspostavu državnog ministarstva poljoprivrede i kreiranje jedinstvene podsticajne politike.

Direktor Veterinarskog zavoda Tuzla, gosp. Senad Hamzić, rekao je da ova institucija ima zajednički cilj sa FARMA II projektom, a to je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, kroz dvije ključne aktivnosti: Povećanje obima proizvodnje i poboljšanje kvaliteta proizvoda. Naveo je da je da tom putu bitna edukativna i materijalna podrška projekta, te da prioritet treba biti edukacija.

Gospodin Kenan Kečo iz mljekare INMER u Gradačcu pohvalio je napredak u kvalitetu mlijeka proizvedenog u BiH, rekavši da je procenat mlijeka u ekstra klasi skočio sa 30% prije dvije godine, na gotovo 80%. Rekao je da je bitna podrška projekta oko uvođenja standarda, ali i povećanja količine mlijeka, gdje BiH još uvijek ima veliki potencijal (izneseni su brojevi za proizvodnju mlijeka u BiH i Sloveniji, uz napomenu da Slovenija koja je površinom znatno manja od BiH proizvodi više nego dvostruke količine mlijeka proizvedenog u BiH).

Gospodin Durić je naglasio da je u sektoru voćarstva vrlo važno uvesti određene standarde, koji su često ulaznica za izvozna tržišta. Naglasio je i dobre rezultate ranijih studijskih posjeta proizvođačima u razvijenim zemljama.

U detaljnoj diskusiji sa predstavnicima 13 općina iz regije Tuzla otvorena su brojna pitanja, te su date sugestije korisne za dalji rad USAID/Sweden FARMA II projekta.