Grantovi

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji i preradi smilja, te na taj način doprinesu uspostavljanju konkurentnog poljoprivrednog sektora.

Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine paket Javnog poziva mogu preuzeti ovdje:

Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese grants@farmabih.ba i u štampanoj formi u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta (Sarajevo, Tuzla, Banja Luka ili Mostar), ne kasnije od 16:00 sati, na dan 19. oktobra, 2016. godine. Aplikanti treba da prate uputstva za apliciranje predstavljena u RFA dokumentu.

USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativni sastanak u Mostaru 5. oktobra 2016. godine u 11:00 sati (INTERA tehnološki park, Bišće polje bb, Mostar), na kojem će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva. Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da prisustvuju ovom sastanku (dolazak potvrditi putem e-maila grants@farmabih.ba do 28. septembra u 11:00 sati). Napominjemo da poziv nije otvoren za individualne poljoprivredne proizvođače (fizička lica).

Sva pojašnjenja i uputstva će biti objavljena putem e-mail adrese grants@farmabih.ba ili na stranici projekta. Izjave i/ili interpretacije od strane bilo koga drugog se smatraju nevažećim.

NAPOMENA: Proizvođačka organizacija mora dostaviti bilanse stanja i bilanse uspjeha (ili druge relevantne financijske podatke) za najmanje 1 godinu, kao dokaz uspješnog poslovanja.