Novosti

Info sesije o pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede

USAID/Sweden FARMA II informira javnost da su potvrđene lokacije i vremenski okvir info sesija vezanih za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede.

Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da prisustvuju jednom od ovih sastanaka (dolazak potvrditi putem e-maila grants@farmabih.ba do 20. marta).

Planirani termini i lokacije informativnih sastanaka su sljedeći (tačne lokacije će biti objavljene na stranici projekta i putem e-maila prijavljenim organizacijama):

- Ponedjeljak, 25.3.2019. godine: 14:00 Bihać (hotel Park)
- Utorak, 26.3.2019. godine: 10:00 Banja Luka (hotel Vidović), 14:00 Doboj (hotel Park)
- Srijeda, 27.3.2019. godine: 10:00 Tuzla (Kantonalna komora), 14:00 Bijeljina (hotel Drina)
- Četvrtak, 28.3.2019. godine: 11:00 Sarajevo (Vanjskotrgovinska komora BiH)
- Petak, 29.3.2019. godine: 11:00 Bratunac (Dom kulture)
- Ponedjeljak, 1.4.2019. godine: 11:00 Bugojno (općina Bugojno - čeka se potvrda)
- Utorak, 2.4.2019. godine: 10:00 Trebinje (Zgrada HE na Trebišnjici), 14:00 Mostar (Federalni agromediteranski zavod)
- Srijeda, 3.4.2019. godine: 10:00 Posušje (općinska vijećnica)

Više detalja o pozivu, saznajte ovdje: Link