Novosti

U Sarajevu je organizovana konsultativna radionica pod nazivom „Preporuke za ravnopravno unapređenje položaja žena i muškaraca kroz USAID/Sweden FARMA II projekat".

Na ovoj radionici projektni tim je predstavio rezultate rodne analize: istraživanja o položaju žena i muškaraca u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji u BiH. Na radionici su učestovali/e žene i muškarci koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom ili rade u prehrambenoj industriji, kao i predstavnice Agencije za ravnopravnost spolova, Gender Centra Federacije BiH, Gender centra Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Nakon prezentacije rezultata istraživanja, vodila se aktivna diskusija o nalazima i preporukama rodne analize. Učesnici i učesnice su uopćeno iskazali pozitivna mišljenja i slaganje sa preliminarnim rezultatima istraživanja, a njihove preporuke i komentari su poslužili za završnu doradu rodne analize.