Novosti

Posjeta "BIOS" Visoko i "Herbos Nature" u Hrasnici

Generalni direktor za međunarodni razvoj pri Ministarstvu vanjskih poslova Švedske Johannes Oljelund u okviru svoje posjete Bosni i Hercegovini susreo se sa poljoprivrednim proizvođačima te je razgovarao o realizaciji podrške koju Švedska realizuje kroz partnerski USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II). Pored Oljelunda delegaciju su činili ambasador Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg i direktorica švedskog Odjela za saradnju u BiH Marie Bergstrom.
Oljelund je u Hrasnici posjetio kompaniju 'Herbos Natura' koja se bavi otkupom i preradom ljekovitog bilja, gljiva i malina, sa fokusom na saradnju sa lokalnim kooperantima u regiji srednje i istočne Bosne. Kompanija sarađuje sa preko hiljadu kooperanata, a sav otkup izvozi u zemlje Evropske unije i Švicarske. USAID/Sweden FARMA II Projekat podržao je ovu kompaniju kroz sufinansiranje tunela za zamrzavanje, osigurao učešće na međunarodnom sajmu u Evropi te kroz drugu tehničku podršku podržao razvoj ukupnih kapaciteta kompanije.
„Švedska ostaje posvećena podršci razvoja poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, te nastojimo osigurati da lokalni proizvođači budu konkurentni na evropskom tržištu, da unaprijede kapacitete i proizvodne tehnologije te istovremeno osiguramo ruralni razvoj i utječemo na veću uključenost žena u poduzetništvu. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas u Hrasnici i Visokom imao priliku vidjeti konkretne primjere saradnje i potpore ka lokalnom razvoju koji doprinosi stvaranju novih radnih mjesta i šalje pozitivne poruke“, kazao je Oljelund.
Prilikom posjete zadruzi BIOS u Visokom, Oljelund je imao priliku saznati više o ulaganjima u proizvodnji plastenika i sistema za navodnjavanje, ali i o izazovima uspostavljanja farme pilića u Srebrenici koja je također podržana nabavkom solarnih panela i radne mašine. Ova podrška je pored jačanja energetske efikasnosti omogučila i bolju produktivnost same kompanije.
„Zadruga BIOS je pružila podršku brojnim lokalnim proizvođačima i zemljoradnicima, te iz godine u godinu širi svoje djelovanje otvarajući nova radna mjesta kako ovdje u Visokom, tako i u drugim zajednicama. Poljoprivreda može biti temelj ekonomskog razvoja te izvor novih radnih mjesta“, zaključio je Oljelund.
Projekat USAID/Sweden FARMA II nastavlja raditi na potpori poljoprivrednim proizvođačima u Bosni i Hercegovini, a sarađuje i sa domaćim institucijama na ostvarivanju reformi važećeg zakonodavstva koje će olakšati rad poljoprivrednim proizvođačima i osigurati im lakši pristup evropskom tržištu.