Kako izlagati na lokalnim sajmovima - obuka za male proizvođače

Dvadeset žena sa područja Bratunca prošlo je kroz obuku uoči sajamskih nastupa planiranih u oktobru.

U pripremi za dva lokalna sajma planirana polovinom oktobra u Bratuncu i Tuzli, dvadeset žena sa područja Bratunca prošlo je kroz obuku na temu izlaganja na lokalnim sajmovima. Ove žene su članice udruženja Maja Kravica, Jadar Konjević Polje, Drina Burnice, te neformalnih grupa iz Suhe i Cerske.

Obuku je održao predstavnik USAID/Sweden FARMA II projekta u okviru trodnevnog seminara na temu jačanja žena iz ruralnih područja, kojeg je organizovala organizacija Vive Žene iz Tuzle, pod pokroviteljstvom švedske fondacije Olaf Palme.

Od 2008. godine, 15. oktobar se obilježava kao Međunarodni dan žena na selu. Ovaj dan prepoznaje “kritičnu ulogu i doprinos žena sa sela u ubrzanju poljoprivrednog i ruralnog razvoja, poboljšanju sigurnosti hrane i iskorjenjivanju siromaštva u ruralnim područjima.”