Novosti

Svrha ove aktivnosti bila je da se provjeri trenutna situacija koja se odnosi na potrebne pripreme za sprovođenje procesa kategorizacije objekata u sektoru peradarstva. Za sprovođenje ove aktivnosti potreban je zajednički angažman nadležnih entitetskih ministarstava i inspekcijskih organa (entitetskih i lokalnih/kantonalnih), a u cilju formiranja timova koji će biti educirani i sprovoditi kategorizaciju.

Tokom protekle sedmice u saradnji sa entitetskim ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sektora veterinarstva, realizirana je prva posjeta eksperta (Sanje Čelebičanin) angažovanog preko USAID/Sweden FARMA II projekta, koja se tiče kategorizacije objekata za proizvodnju u sektoru peradarstva.

Kategorizacija objekata se odnosi na provjeru infrastrukture i opreme proizvodnih objekata u skladu sa EU legislativom.

Tokom posjete izvršena je analiza važeće legislative na entitetskom/državnom nivou, način registracije objekata, te su dati prijedlozi za uspostavljanje određenih dokumenata. Izvršen je pregled objekata za uzgoj peradi (farme) i proizvodnih pogona, kao što su klaonice i proizvodnja svježeg mesa, koje se plasira u unutrašnjem prometu.