Zaposlenje

Rok za prijave je 4.9.2018. godine

(oglasi za posao objavljeni su samo na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku)

Opis radnih zadataka - konsultant za pružanje tehničke podrške: Obuka za sektor mljekarstva o zahtjevima za izvoz u EU

Ohrabrujemo kandidate koji zadovoljavaju uslove da podnesu aplikaciju koja uključuje: CV, propratno pismo uključujući tri reference na e-mail info@farmabih.ba. Posljednji dan za prijem aplikacija je 4. septembar 2018. godine.

Cardno USA, Ltd. je poslodavac koji pruža jednake mogućnosti za sve. Sve dostavljene informacije će biti tretirane kao povjerljive. Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani.