Novosti

"Mladi u agrobiznisu - Prilike i izazovi u razvoju" - 5. i 6. juli

Predstavnici USAID/Sweden FARMA II uzeli su učešće na konferenciji "Mladi u agrobiznisu - Prilike i izazovi u razvoju" koja se održala u Sarajevu 5. i 6. jula.  Konferencija “Mladi u agrobiznisu” dio je pripreme kampanje za popularizaciju i promociju mogućnosti i potencijala modernog agrobiznisa kod mladih u BiH, kao i raznih resursa i programa za njihovu podršku. Cilj konferencije je da se sa grupom mladih - aktivnih u poljoprivrednoj djelatnosti i agrobiznisu, sa studentima poljoprivrednih fakulteta i sa drugim bitnim akterima analizira položaj i perspektive mladih u agrobiznisu i mogućnosti za razvoj, te osmišljavanje načina buduće saradnje u ovoj oblasti.

Događaj su organizovali Inkubator društvenih inovacija MUNJA i Hoću.ba - informativna platforma za mlade, uz podršku Programa Prilika Plus Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini.  Sa mladima je o izazovima u poljoprivredi, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou, razgovarao Feđa Begović, voditelj komponente za podršku privatnom sektoru USAID/Sweden FARMA II Projekta.

Također, u sklopu konferencije su priliku da govore imali studenti koji su učestvovali u studijskim praksama u Sloveniji – aktivnosti koja je podržana i organizovana od strane USAID/Sweden FARMA II Projekta. Susret mladih farmera već je otvorio brojne mogućnosti za saradnju, a učesnici su izrazili uvjerenje da će predložene ideje realizirati i u saradnji sa USAID/Sweden FARMA II Projektom.