Novosti

Ukoliko imamo kontrolu proizvodnosti - pratimo i dobru proizvodnju mlijeka kroz generacije

Danas je u Sarajevu održana radionica “Kontrole proizvodnosti kao osnov uzgojno selekcijskog rada u govedarstvu” za farmere iz cijele zemlje, koju je organizovao Federalni zavod za poljoprivredu uz podršku USAID/Sweden FARMA II. Na radionici su predstavljeni novi standardi i dobre prakse u govedarstvu koje mogu osigurati veće prinose i prihode. Među predavačima su bili eksperti iz ove oblasti prof. dr. Vesna Gartner, dr. sc. Drago Solić, prof. dr. Muhamed Brka i dr. Midhat Glavić.

„Sa nama su danas eksperti iz Hrvatske poljoprivredne agencije, te poljoprivrednih fakulteta iz Osijeka i Sarajeva. O ovom pitanju govore ljudi iz prakse koji na primjerima vlastitog rada pokazuju da drugačiji pristup može dati bolje rezultate“, kazao je Sabahudin Tahmaz, stručni savjetnik za govedarstvo iz Federalnog zavoda za poljoprivredu.

„Nakon što je uspostavljena moderna laboratorija za analizu mlijeka u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo 2008. godine počeli smo sa kontrolom mlijeka na farmi KJP "Poljoprivredno Dobro Butmir" kao pilot projekat. Od 2012. godine  kontrole mlijeka po svakoj kravi pojedinačno počinjemo vršiti na pet farmi, da bi se taj broj u 2016 godini povećao na 16 farmi. Analiza se radi na sedam parametara – mast, protein, laktoza, suha tvar, bezmasna suha tvar, ukupan broj somatskih ćelija i sadržaj uree. Sve metode ispitivanja su akreditovane. Između više metoda kontrole, izabrana je AT9 kontrola, koja obuhvata kontrolisanje namuženog mlijeka svakih devet nedelja i to kontrola pri jutarnjoj i večernjoj muži. Radi se o kontroli koja je predviđena regulativom Međunarodnog komiteta za evidenciju životinja“, kazao je Tahmaz.

„U procesu o kojem govorimo, analiza se radi po svakoj kravi. U prošloj godini smo uradili preko 10,000 analiza mlijeka na 16 farmi. Zbog malog broja osoblja smo ograničeni, i ne možemo sve da pokrijemo, te je rješenje uspostava uzgojno-selekcijske službe koja će u početku raditi te poslove, a u budućnosti, kao u zemljama Evropske unije, ove aktivnosti se prepuštaju udruženjima proizvođača koja se formiraju kad se steknu uslovi“, napominje Tahmaz.

„Postoje jednostavne pojave koje prate svi farmeri: Kada krava daje jedan dan 25 litara, drugi dan 25 i treći dan daje 18, imamo problem, da Ii je to bolest, poremećaj, greška u prehrani, ali svaka nagla promjena nam poručuje nešto. Međutim, mi radimo analizu na sedam parametara, jer tek kroz dalje provjere možemo utvrditi uzroke, a samim tim i predložiti rješenja. Ukoliko razumijemo proces, lako osiguravamo efikasniju proizvodnju i štitimo zdravlje krave. Na tom putu je izuzetno važno da prepoznamo nove prakse, te da pokažemo kroz prostu računicu da se kontrola proizvodnosti isplati našim farmerima“,  dodaje Tahmaz.

„Ukoliko imamo kontrolu proizvodnosti – pratimo i dobru proizvodnju mlijeka kroz generacije. Nasljednost je tu važna, koja se prenosi preko bikova, ali i se vodi računa o tome da li je majka teleta imala dobru proizvodnju, onda računate na to i kroz narednu generaciju. Opet, nije samo pitanje količine, već i kvalitete mlijeka, a sve to možemo pratiti kroz adekvatna mjerenja i stalno praćenje. Isto tako, mogućnost da te pratite podatke osiguravaju prodaju podmlatka, s obzirom da ova mjerila onda postaju dijelom mjerljivih podataka koji se koriste pri određivanju cijene na tržištu. Naravno, farmeru je u interesu da zadrži telad koja imaju veći potencijal“, zaključuje Tahmaz.

U Federaciji Bosne i Hercegovine u proces kontrole proizvodnosti uključeno je 16 farmi, a važeće zakonodavstvo ovu vrstu kontrole postavlja i kao obavezu. Kontrolom proizvodnosti po grlu utvdjuje se i genetski potencijal koji se dobrim praksama u uzgojno selekcijom radu može penositi generacijama. Kroz radionice ove vrste i širenje svijesti farmera o pozitivnim efektima, očekuje se da će kontrola proizvodnosti u govedarstvu postati nezaobilazna aktivnost pri uzgojno selekcijskom radu, što će rezultirati većim prihodima za proizvođače mlijeka.