Novosti

FARMA II karavan u Doboju

FARMA II karavan u Doboju

U radu okruglog stola USAID/Sweden FARMA II projekta učestvovalo je više od 60 subjekata iz šire dobojske regije.

FARMA II karavan u Bihaću

FARMA II karavan u Bihaću

Uz učešće velikog broja aktera iz sektora poljoprivrede, diskutovano je o ključnim pitanjima za razvoj ove oblasti na po...

FARMA II karavan u Bijeljini

FARMA II karavan u Bijeljini

Osmi u nizu okruglih stolova USAID/Sweden FARMA II projekta održan je u Bijeljini, uz učešće 46 predstavnika javnog i pr...

FARMA II karavan u Tuzli

FARMA II karavan u Tuzli

U okviru FARMA II karavana, 86 predstavnika javnog i privatnog sektora vezanih za oblast poljoprivrede okupilo se danas...

FARMA II karavan u Trebinju

FARMA II karavan u Trebinju

Ukupno 44 predstavnika organizacija iz sektora poljoprivrede koje djeluju na području istočne Hercegovine (Nevesinje, Ga...