Novosti

FARMA II karavan u Doboju

FARMA II karavan u Doboju

U radu okruglog stola USAID/Sweden FARMA II projekta učestvovalo je više od 60 subjekata iz šire dobojske regije.

FARMA II karavan u Bihaću

FARMA II karavan u Bihaću

Uz učešće velikog broja aktera iz sektora poljoprivrede, diskutovano je o ključnim pitanjima za razvoj ove oblasti na po...