Novosti

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih ondosa Bosne i Hercegovine da je 20.10.2016. godine potpisan Protokol za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor (Ruska Federacija) prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika.

U skladu sa potpisanim Protokom, i to:

– tačkom 8. koja glasi: Bosanskohercegovačka strana će vršiti dobrovoljnu registraciju proizvođača (farmera) i izvoznika proizvoda visokog fitosanitarnog rizika u Rusku Federaciju i slati spiskove ruskoj strani,

– tačkom 10. koja glasi: Strana BiH će obezbjediti prisustvo etiketa na pakovanjima biljne proizvodnje visokog fitosanitarnog rizika na kojoj će biti naznačen izvoznik, te

– tačkom 9. koja glasi: Bosaskohercegovačka strana će unositi u polje „Dopunska deklaracija“ fitosanitarnog cerifikata naziv i adresu proizvođača (farmera) proizvoda visokog fitosanitarnog rizika.

POTREBNO JE DA SVI IZVOZNICI HITNO dostave, nadležnim entitetskim ministarstvima poljoprivrede i Odjeljenju za poljoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH, spisak sa podacima o vlastitim mjestima proizvodnje, kao i spisak sa podacima njihovih kooperanata (proizvođača) od kojih otkupljuju proizvode visokog fitosanitarnog rizika, na Obrascu 1 (preuzmite ovdje).

Popunjen Obrazac sa navedenim podacima mora biti ovjeren i potpisan od strane odgovornog lica izvoznika. Kopiju popunjenog, potpisanog i ovjerenog Obrasca nadležne institucije proslijeđuju elektronskim putem inspektoratima eniteta i Brčko distrikta BiH u cilju kontrole i Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja radi uspostavljanja jedinstvene evidencije o izvoznicima, proizvođačima, i proizvodnji i slanja spiskova ruskoj strani.

Ubuduće svaki zahtjev za izdavanje fitosanitarnog ceritifikata u prilogu mora sadržavati tražene podatke (naziv i adresu proizvođača), kako bi nadležni fitosanitarni inspektor mogao unijeti naziv i adresu proizvođača (farmera) proizvoda visokog fitosanitarnog rizika u rubriku „Dopunska deklaracija“.

U slučaju neizvršenja navedenih zatjeva pošiljke proizvoda neće dobiti dozvolu za uvoz na teritoriju Ruske Federacije.

(OVA VIJEST JE U CJELOSTI PREUZETA SA STRANICE VTK BIH)